Chrysoprase Tumbled Stones

Chrysoprase Tumbled Stones

Regular price $10.00 Sale

Chrysoprase Tumbled Stones, 2.5 to 3cm, 10 to 20g